ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – subpage 02

Η υποστήριξή μας είναι ολόπλευρη!


Η παρακολούθηση και συμμετοχή της κάθε ομιλίας-σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν στους γονείς, εκπαιδευτικούς και φίλους του σχολείου μας και απαιτεί μόνο τη δήλωση ενδιαφέροντός σας στη γραμματεία (2310 866123). Η έγκυρη δήλωση συμμετοχής σας, μας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού ώστε να αυξάνεται ο χρόνος για συζήτηση προσωπικών σας ερωτημάτων.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.