ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – subpage 01

Η αγκαλιά του Κοπερτί είναι ανοιχτή και για τους γονείς. Συχνά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε τη χαρά και τον ενθουσιασμό για τα επιτεύγματα των μικρών μας, αλλά και τις αμφιβολίες μας, τα ερωτηματικά μας για τη διαπαιδαγώγησή τους. Μέσα από σεμινάρια με ειδικούς, ψυχολόγους και παιδαγωγούς, καλύπτουμε αυτή την ανάγκη για πληροφόρηση και συμβουλές πάνω σε θέματα όπως κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, σχολική ενσωμάτωση, επίλυση συγκρούσεων, τα όρια και η κατάκτηση τους κ.α..  
Στο Κοπερτί πιστεύουμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι διαρκής και πολυδιάστατη. Με την υποστήριξη έμπειρων συναδέλφων κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώνουμε, επίσης, βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε αντικείμενα όπως το θεατρικό παιχνίδι, η μουσικοκινητική αγωγή, οι νέες τάσεις στην προσχολική εκπαίδευση κ.α.  Τα σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς είναι ανοιχτά σε όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από το αν στέλνουν τα παιδιά τους ή εργάζονται στο Κοπερτί.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.