Στις πρώτες μέρες στον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο το παιδί απομακρύνεται για πρώτη φορά από το οικογενειακό περιβάλλον. Τα κλάματα, η άρνηση, ο φόβος για το νέο περιβάλλον είναι φυσιολογικές αντιδράσεις και δεν πρέπει να ανησυχούν ή να στενοχωρούν τους γονείς. Είναι, όμως, σημαντικό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και κατάλληλα, ώστε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Με τη βοήθεια και την υποστήριξη από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς του Κοπερτί και τη συνεργασία των γονέων βοηθάμε τα παιδιά να προσαρμοστούν ομαλά στον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.

Η διαδικασία που ακολουθούμε χωρίζεται σε διαφορετικά στάδια προσαρμογής:

Πρώτη μέρα: συνάντηση εκπαιδευτικών και παιδιού μετά από ραντεβού. Η συνάντηση περιλαμβάνει γνωριμία, ξενάγηση, ανάπτυξη επικοινωνίας μέσω παιχνιδιών με την εκπαιδευτικό του αντίστοιχου ηλικιακού τμήματος.

Δεύτερη μέρα: παραμονή του παιδιού για 1 ή 2 ώρες στο τμήμα με ταυτόχρονη παρουσία του γονέα ή ενός οικείου πρόσωπου προς το παιδί στους χώρους φιλοξενίας γονέων του Κοπερτί.

Από την τρίτη μέρα: σταδιακή αύξηση του χρόνου παραμονής του παιδιού στο τμήμα μέχρι την πλήρη θετική του αντίδραση και την ολοκλήρωση της προσαρμογής του στο πρόγραμμα λειτουργίας του Κοπερτί.

Έτσι, με υπομονή και επένδυση χρόνου από γονείς και εκπαιδευτικούς περνάνε τα παιδιά του Κοπερτί ομαλά από την μια αγκαλιά στην άλλη.