ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΤΙ – subpage program tabs

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Πρωινά Τμήματα

07:00-08:30 Προσέλευση παιδιών – Παιχνίδια σε γωνιές – Ελεύθερη απασχόληση
08:30-9:00 Πρωινό γεύμα
09:30-11:00 Παρεούλα – ομαδικό παιχνίδι – 1η και 2η οργανωμένη δραστηριότητα
11:00-12:30 Διάλλειμα – 3η οργανωμένη δραστηριότητα
12:30-14:00 Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα -Φρούτο
14:00-15:30 Ελεύθερη απασχόληση – Ανάπαυση – Ύπνος παιδιών (μόνο για όσα από τα Μικρά και Μικρά Προνήπια το επιθυμούν)
Αποκεντρωμένες δραστηριότητες – Δημιουργικές δράσεις. Εικαστικά-Κουκλοθέατρο- Θεατρικό παιχνίδι-Παιχνίδια στην αυλή.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Απογευματινά Τμήματα

14:00-16:30 Προσέλευση παιδιών – Ελεύθερη απασχόληση – Δημιουργικές δράσεις – Εικαστικά – Κουκλοθέατρο – Θεατρικό παιχνίδι
16:30-17:30 Φρούτο – Κολατσιό -Παρεούλα
17:30-18:00 1η οργανωμένη δραστηριότητα
18:00-18:30 2η οργανωμένη δραστηριότητα
18:30-19:00 Διάλλειμα
19:00-19:30 Φαγητό
19:30-20:00 3η οργανωμένη δραστηριότητα
20:00-21:30 Ελεύθερη απσχόληση – Παιχνίδια στην αυλή – Αναχώρηση παιδιών

 

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Κάθε τμήμα εφαρμόζει το δικό του πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο και σας δίνεται κατά την 1η συγκέντρωση γονέων

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.