ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΤΙ – subpage 03

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

7.00-9.00  προσέλευση, παιχνίδια σε γωνίες και ελεύθερη απασχόληση
9.00-9.30  πρωινό γεύμα
9.30-11.00  πρωινή γυμναστική και ομαδικό παιχνίδι
Α & Β οργανωμένη δραστηριότητα
11.00-12.30  διάλειμμα
Γ οργανωμένη δραστηριότητα
12.30-14.00  προετοιμασία γεύματος, γεύμα και φρούτο*
14.00-15.30  Ελεύθερη απασχόληση-ανάπαυση, μεσημβρινός ύπνος παιδιών (για όσες οικογένειες το επιθυμούν), αποκεντρωμένες δραστηριότητες, δημιουργικές δράσεις: εικαστικά/κουκλοθέατρο/θεατρικό παιχνίδι

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

14.30-17.00  προσέλευση παιδιών, ελεύθερη απασχόληση, μεσημβρινός ύπνος (για όσες οικογένειες το επιθυμούν), δημιουργικές δράσεις: εικαστικά/κουκλοθέατρο/θεατρικό παιχνίδι
17:00-17:30  φρούτο-πρόγευμα
17:30-18.00  Α οργανωμένη δραστηριότητα
18.00-18.30 B οργανωμένη δραστηριότητα
18.30-19.00  φαγητό
19.00-19.30 διάλειμμα
19.30-20.00  Γ οργανωμένη δραστηριότητα
20.00-21.00  ελεύθερη απασχόληση και αναχώρηση παιδιών.

Στην τήρηση του ωρολογίου προγράμματος ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές σύμφωνα με την αναγκαιότητα της κάθε ημέρας.

Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων απασχολήσεων επιλέγεται από την/τον νηπιαγωγό το θέμα και ο τρόπος ανάπτυξής του, σύμφωνα με το επίπεδο των παιδιών.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.