ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΤΙ – subpage 02

Στο σχολείο δίνεται έμφαση στον αποχωρισμό και στην προσαρμογή του παιδιού από την οικογένεια στο Κοπερτί. Σταδιακά επιδιώκεται η ένταξη του παιδιού σε κάθε ηλικιακή ομάδα, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή του σε όλες τις δημιουργικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό καθημερινά συμμετέχουν σε βιωματικά παιχνίδια με στόχο να διδαχθούν να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να αλληλοεπιδρούν με μικρούς και μεγάλους.
Με έναυσμα την ανάγκη των παιδιών για μάθηση, δημιουργία κι έκφραση, αξιοποιούμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, τα εικαστικά, την επαφή με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τα θεματικά projects, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, τα αγγλικά, το ελεύθερο παιχνίδι, τις εκπαιδευτικές εκδρομές που αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.