ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΕΡΤΙ – subpage 01

Τα τμήματα είναι ηλικιακά κατανεμημένα ως εξής:

1

ΜΙΚΡΑ

(παιδιά 2 ετών και άνω)

2

ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

(παιδιά 3 ετών και άνω)

3

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

(παιδιά 4 ετών και άνω)

4

ΝΗΠΙΑ

(παιδιά 5 ετών και άνω)

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.