Το πρόγραμμα του Κοπερτί


Το Κοπερτί λειτουργεί καθημερινά από τις 7.00 πμ έως τις 9.30 μμ και έχετε τη δυνατότητα επιλογής πρωινού ή απογευματινού ωραρίου.
Στο σχολείο δίνεται έμφαση στον αποχωρισμό και στην προσαρμογή του παιδιού από την οικογένεια στο Κοπερτί. Σταδιακά επιδιώκεται η ένταξη του παιδιού σε κάθε ηλικιακή ομάδα, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή του σε όλες τις δημιουργικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό καθημερινά συμμετέχουν σε βιωματικά παιχνίδια με στόχο να διδαχθούν να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να αλληλοεπιδρούν με μικρούς και μεγάλους.
Με έναυσμα την ανάγκη των παιδιών για μάθηση, δημιουργία κι έκφραση, αξιοποιούμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, τα εικαστικά, την επαφή με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τα θεματικά projects, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, τα αγγλικά, το ελεύθερο παιχνίδι, τις εκπαιδευτικές εκδρομές που αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Πρωινά Τμήματα

07:00-08:30 Προσέλευση παιδιών – Παιχνίδια σε γωνιές – Ελεύθερη απασχόληση
08:30-9:00 Πρωινό γεύμα
09:30-11:00 Παρεούλα – ομαδικό παιχνίδι – 1η και 2η οργανωμένη δραστηριότητα
11:00-12:30 Διάλλειμα – 3η οργανωμένη δραστηριότητα
12:30-14:00 Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα -Φρούτο
14:00-15:30 Ελεύθερη απασχόληση – Ανάπαυση – Ύπνος παιδιών (μόνο για όσα από τα Μικρά και Μικρά Προνήπια το επιθυμούν)
Αποκεντρωμένες δραστηριότητες – Δημιουργικές δράσεις. Εικαστικά-Κουκλοθέατρο- Θεατρικό παιχνίδι-Παιχνίδια στην αυλή.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Απογευματινά Τμήματα

14:00-16:30 Προσέλευση παιδιών – Ελεύθερη απασχόληση – Δημιουργικές δράσεις – Εικαστικά – Κουκλοθέατρο – Θεατρικό παιχνίδι
16:30-17:30 Φρούτο – Κολατσιό -Παρεούλα
17:30-18:00 1η οργανωμένη δραστηριότητα
18:00-18:30 2η οργανωμένη δραστηριότητα
18:30-19:00 Διάλλειμα
19:00-19:30 Φαγητό
19:30-20:00 3η οργανωμένη δραστηριότητα
20:00-21:30 Ελεύθερη απσχόληση – Παιχνίδια στην αυλή – Αναχώρηση παιδιών

 

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Κάθε τμήμα εφαρμόζει το δικό του πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο και σας δίνεται κατά την 1η συγκέντρωση γονέων

"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.