ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – subpage 01

Στην ομάδα μας θα συναντήσετε παιδαγωγούς διαφόρων ειδικοτήτων και ηλικιών. Όλοι μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τα παιδιά, το κέφι για παιχνίδι και δημιουργία, την ανησυχία για την ανάπτυξή τους, το πάθος μας για τη βιωματική εκπαίδευση και την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη. Λειτουργούμε καθημερινά ως ομάδα με κοινές αξίες και στόχους, με συνέπεια και διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Γνωρίστε όλη την ομάδα του Κοπερτί:

 

 

 

 

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.