Υπηρεσίες – subpage 03

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Κοπερτί διαθέτουμε σε καθημερινή βάση έμπειρο πτυχιούχο νοσηλευτή και επιπλέον συνεργαζόμαστε με μια ομάδα ιατρικής και επιστημονικής υποστήριξης στελεχωμένη με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, Παιδίατρο, Ορθοδοντικό, Σχολική Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή.

Ο ρόλος των συνεργατών μας περιορίζεται στο πρώτο καθαρά διαγνωστικό στάδιο και την αντίστοιχη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί του Κοπερτί βρίσκονται στη διάθεση των γονέων, κατόπιν ραντεβού. Πραγματοποιούμε επίσης συγκεντρώσεις γονέων των τμημάτων, εκδηλώσεις και σεμινάρια για ζητήματα που αφορούν τους γονείς.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.