Υπηρεσίες – subpage 02

Η συνεργασία των γονιών


σε θέματα συνέπειας ωραρίων, κατανόησης για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης καθώς και υποστήριξης των συνοδών σε θέματα ασφάλειας κατά τη μετακίνηση των παιδιών (ζώνες ασφαλείας, όχι φαγώσιμα για το λεωφορείο, κέφι και θετικό κλίμα επικοινωνίας) είναι απαραίτητη, για να αποτελεί και η μετακίνηση του παιδιού ένα ευχάριστο ελκυστικό κομμάτι της σχολικής ζωής και της καθημερινότητας.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.