Υπηρεσίες – subpage 01

O Κανονισμός Λειτουργίας του Κοπερτί αποτελεί τη συμφωνία που κάνουμε με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους συνεργάτες μας στην έναρξη της χρονιάς. Η τήρησή του από όλες τις πλευρές εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού όλο τον χρόνο.

 

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.