Λειτουργία - Υπηρεσίες


Κάθε μέρα στο Κοπερτί κυλάει με πρόγραμμα και συγκεκριμένους κανόνες που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

O Κανονισμός Λειτουργίας του Κοπερτί αποτελεί τη συμφωνία που κάνουμε με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους συνεργάτες μας στην έναρξη της χρονιάς. Η τήρησή του από όλες τις πλευρές εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού όλο τον χρόνο.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Κοπερτί διαθέτουμε σε καθημερινή βάση έμπειρο πτυχιούχο νοσηλευτή και επιπλέον συνεργαζόμαστε με μια ομάδα ιατρικής και επιστημονικής υποστήριξης στελεχωμένη με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, Παιδίατρο, Ορθοδοντικό, Σχολική Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή.

Ο ρόλος των συνεργατών μας περιορίζεται στο πρώτο καθαρά διαγνωστικό στάδιο και την αντίστοιχη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί του Κοπερτί βρίσκονται στη διάθεση των γονέων, κατόπιν ραντεβού. Πραγματοποιούμε επίσης συγκεντρώσεις γονέων των τμημάτων, εκδηλώσεις και σεμινάρια για ζητήματα που αφορούν τους γονείς.

"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.