ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – subpage 02

Αποκαλούμε το Κοπερτί ανοιχτό σχολείο


γιατί είμαστε ανοιχτοί προς τους γονείς των μαθητών μας αλλά και προς την κοινωνία με δραστηριότητες για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς. Τέλος, είναι για εμάς σημαντικό ότι το Κοπερτί λειτουργεί δημοκρατικά με διαφάνεια και λογοδοσία από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.

leave a comment

A nice comment is very much appreciated!


"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.