Η φιλοσοφία μας


Το Κοπερτί αποτελεί ένα ανοιχτό, βιωματικό σχολείο. Είναι μια κοινωνία παιδιών.

 

Το πρώτο σχολείο των παιδιών μας είναι σημαντικό. Στο βρεφονηπιακό σταθμό βάζουμε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους στην εκπαίδευση και στη ζωή. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον, έρχονται στην πρώτη δική τους μικρή κοινωνία, αποκτούν τους πρώτους παιδαγωγούς και κάνουν τους πρώτους δικούς τους φίλους. Εδώ διαμορφώνουν ανάλογα την προσωπικότητά τους και την αντίληψή τους για το σχολείο. Γι’ αυτό, στόχος μας είναι να αγαπήσουν τη μάθηση και ν´ αναπτύσσονται πολύπλευρα και ισορροπημένα: ψυχοκινητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ηθικά, αισθητικά και νοητικά. 

H φιλοσοφία μας βασίζεται στη βιωματική μάθηση και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως την ενεργητική και συνεργατική εκπαίδευση, το παιχνίδι ως κύριο είδος “προνομιούχου” μάθησης και κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης. Έτσι, βοηθάμε κάθε παιδί ν᾽ ανακαλύψει τη μοναδικότητά του, τις ικανότητες και τις κλίσεις του, τις δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας, τη χαρά της δημιουργικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα μας τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά, γνωρίζουν τον κόσμο και τη φύση, κατανοούν τις ανθρώπινες αξίες και τους “άλλους”, δημιουργούν.

Βιωματική μάθηση

σημαίνει διδασκαλία που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών.

Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η λειτουργία σε ομάδες, οι εμπειρίες, το συνεργατικό κλίμα, η συναισθηματική εμπλοκή, η Δημοκρατική κουλτούρα, η αυτενέργεια, η ενεργητική ακρόαση, ο σεβασμός του διαφορετικού, οι αναδυόμενοι στόχοι, το ελκυστικό παιδαγωγικό περιβάλλον αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της βιωματικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται κάθε προσωπικότητα, κάθε μικρή κοινωνία όπως η σχολική ομάδα.

"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.