Στο Κοπερτί δημιουργήσαμε τη δανειστική βιβλιοθήκη και δανειστική παιχνιδοθήκη που περιλαμβάνουν σειρά βιβλίων και επιλεγμένων παιχνιδιών για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, προσφορά της “ΑΝΕΜΗΣ”, του Κοπερτί και γονέων. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με περισσότερα βιβλία και παιχνίδια από όσα συνήθως επιτρέπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, να μαθαίνουν να μοιράζονται, να είναι υπεύθυνα με τα βιβλία και αντικείμενα που πρέπει να επιστραφούν.

Η πρωτοβουλία του Κοπερτί αποσκοπεί στο να αναδείξουμε το βιβλίο και το παιχνίδι ως κυρίαρχο στοιχείο κοινωνικοποίησης, γνώσης, δημιουργικότητας, σε αντιδιαστολή με την ευκολία και τη μονοδιάστατη ψυχαγωγία της τηλεόρασης. Είναι, επίσης, μια ευκαιρία για αξιοποίηση βιβλίων και παιχνιδιών, που τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν πια μέσω της ανακύκλωσης.

Κάθε οικογένεια μπορεί να δανείζεται το παιχνίδι ή το βιβλίο που επιθυμεί για 15 μέρες. Η συμμετοχή στη δανειστική βιβλιοθήκη και παιχνιδοθήκη του νηπιαγωγείου είναι δωρεάν, αλλά η συνέπεια και η συνεργασία κάθε οικογένειας στην πρωτοβουλία είναι σημαντική. Χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα ως προς την αρτιότητα των παιχνιδιών και των βιβλίων κατά την επιστροφή τους για να μπορούν να διαβάζονται και να παίζονται σωστά και από τις επόμενες οικογένειες. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής το παιχνίδι ή το βιβλίο θα πρέπει να αντικαθίσταται από την οικογένεια.

Για όλες τις λεπτομέρειες του δανεισμού ή της προσφοράς παιχνιδιών ή/και βιβλίων μπορείτε να συνεννοηθείτε με την γραμματεία του Κοπερτί.