Η φιλοσοφία μας


Η φιλοσοφία του Κοπερτί συνίσταται στο τρίπτυχο ανοιχτό, βιωματικό, δημοκρατικό, σχολείο. Το Κοπερτί είναι μια κοινωνία παιδιών.

 

 Στο Κοπερτί πιστεύουμε ότι το πρώτο σχολείο των παιδιών μας είναι σημαντικό. Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο βάζουμε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους στην εκπαίδευση και στη ζωή. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον, έρχονται στην πρώτη δική τους μικρή κοινωνία, αποκτούν τους πρώτους δασκάλους και κάνουν τους πρώτους δικούς τους φίλους. Εδώ διαμορφώνουν ανάλογα την προσωπικότητά τους και την αντίληψή τους για το σχολείο. Για αυτό, στόχος μας είναι να αγαπήσουν την μάθηση και ν´ αναπτύσσονται πολύπλευρα και ισορροπημένα: ψυχοκινητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ηθικά, αισθητικά και νοητικά.

H φιλοσοφία μας βασίζεται στη βιωματική μάθηση και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως την ενεργητική και συνεργατική εκπαίδευση, το παιχνίδι ως κύριο είδος “προνομιούχου” μάθησης και κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης. Έτσι, βοηθάμε κάθε παιδί ν᾽ ανακαλύψει τη μοναδικότητά του, τις ικανότητες και τις κλίσεις του, τις δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας, τη χαρά της δημιουργικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα μας τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά, γνωρίζουν τον κόσμο και τη φύση, κατανοούν τις ανθρώπινες αξίες και τους “άλλους”, δημιουργούν.

Βιωματική μάθηση

σημαίνει διδασκαλία που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών.

Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η λειτουργία σε ομάδες, οι εμπειρίες, το συνεργατικό κλίμα, η συναισθηματική εμπλοκή, η Δημοκρατική κουλτούρα, η αυτενέργεια, η ενεργητική ακρόαση, ο σεβασμός του διαφορετικού, οι αναδυόμενοι στόχοι, το ελκυστικό παιδαγωγικό περιβάλλον αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της βιωματικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται κάθε προσωπικότητα, κάθε μικρή κοινωνία όπως η σχολική ομάδα.

Αποκαλούμε το Κοπερτί ανοιχτό σχολείο


γιατί είμαστε ανοιχτοί προς τους γονείς των μαθητών μας αλλά και προς την κοινωνία με δραστηριότητες για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς. Τέλος, είναι για εμάς σημαντικό ότι το Κοπερτί λειτουργεί δημοκρατικά με διαφάνεια και λογοδοσία από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.

Το ΚΟΠΕΡΤΙ μέσα στην κοινωνία

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, το 2006, επιλέξαμε τη συμμετοχή στην κοινωνία και στις ανάγκες της. Στο μέτρο του δυνατού κάθε φορά, προσπαθούμε να βοηθάμε και να υποστηρίζουμε φορείς που επιτελούν ανθρωπιστικό έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο το σχολείο μας έχει  προσφέρει και συνυπάρξει με το “Χαμόγελο του παιδιού”, τα “Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης-Κ.Ι.Α”, την “Αμυμώνη”, τον “Σύλλογο γονέων παιδιών με ρευματοπάθειες”, τον “Ξενώνα Μεταναστών”, το “Παιδικό χωριό S.O.S. Πλαγιαρίου”, το “Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός”, τον “Σύνδεσμο Εκδοτών Β. Ελλάδος”, το “Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής κοινότητας”, τον “Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος”, το “Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Θεσσαλονίκης”, το “Πειραματικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ”, την “Ο.Μ.Ε.Ρ.”, τον “Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό”, το “Tμήμα Καρκινοπαθών παιδιών του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου”  καθώς και με πλήθος άλλων σχολείων, συλλόγων γονέων, σωματείων εργαζομένων και φιλανθρωπικών οργανώσεων, για τους οποίους πολλοί από τους εκπαιδευτικούς του ΚΟΠΕΡΤΙ προσέφεραν παιδαγωγικό έργο και πριν την ίδρυση του σχολείου μας ως ενεργοί και ανήσυχοι πολίτες.

"Κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι ρούσι, κοπερτί το κοπερτί, τάπι τάπι γκρι ..."

Έτσι διαλέγανε παλιότερα τα παιδιά ποιος θα τα φυλάει, ποιος θα κυνηγάει, ποιος θα χωριστεί. Αυτό το παιδικό λάχνισμα «Το Κοπερτί» που έχει όλη τη χαρά του παιχνιδιού στη γλώσσα των παιδιών διαλέξαμε για να βαφτίσουμε το σχολείο μας.